Vaš partner za eco
električnu energiju.

Izgradnja malih hidroelektrana i
solarnih elektrana na prostoru
Bosne i Hercegovine.

___________

Eco Energy d.o.o.

Neiscrpna snaga sunca i vode omogućava proizvodnju ekološki čiste energije koja ujedno znači uštedu, neovisnost i čist okoliš.

Firma „Eco energy“ d.o.o. Gračanica formirana je 2005. godine čija je osnovna djelatnost proizvodnja električne energije, konsultanske i inženjerske usluge.
Sjedište firme je u Gračanici a za sada ima jednu izgrađenu malu hidroelektranu „Osanica 4“ u općini Goražde koja je priključena na elektroenergetsku mrežu.

Mala hidroelektrana „Osanica 4“ je po svojim karakteristikama najrentabilnija elektrana na Osanici za koju je firma „Eco energy“ dobila koncesiju za izgradnju i izradila projektnu dokumentaciju.

Sa zemljištem od oko 42.000 m2 koje je u vlasništvu naše firme i koje se nalazi u najosunčanijem dijelu Bosne i Hercegovine u Općini Stolac, posjedujemo potencijal da gradimo 12 solarnih elektrana pojedinačne instalisane snage 150 kWh od kojih su izgrađene i priključene prve četiri solarne elektrane na elektroenergetsku mrežu.

Eco Energy

Plan firme je da u narednom periodu nastavi izgradnju malih hidroelektrana i solarnih elektrana na prostoru Bosne i Hercegovine.

Solarne elektrane

Naš glavni cilj je da iskoristimo potencijal sunčeve energije u solarnim panelima. Solarna energija je siguran, čist i obnovljiv izvor energije, koja će bez sumnje igrati važnu ulogu u napajanju u budućnosti.

Hidroelektrana

Koristeći se tezom “Iskoristimo moć vode” mala hidroelektrana “Osanica 4” je po svojim karakteristikama najrentabilnija elektrana na rijeci Osanici za koju je firma “Eco Energy” dobila koncesiju za izgradnju.

Certifikat

ECO ENERGY d.o.o. Gračanica posjeduje certifikat
Sistem Upravljanja Kvalitetom ISO 9001:2008 u opsegu aktivnosti proizvodnje električne energije.

Novosti

 • Februar 2021.
  Izgradnja 4 nove solarne elektrane
  U procesu su pripremni radovi i osposobljavanje terena za izgradnju 4 nove solarne elektrane snage 150kW na lokalitetu Hodovo, Općina Stolac. Trenutno posjedujemo sve dozvole neophodne za početak gradnje solarnih elektrana, a sljedeće aktivnosti će odnositi se na poduzimanje konkretnih mjera za priključenje na elektroenergetsku mrežu nadležne Elektroprivrede. Plan je da se realizacija projekta izvrši do juna mjeseca tekuće godine.
   
 • August 2019.
  Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
  Izgrađene su prve četiri solarne elektrane instalisane snage 150 kW za koje posjedujemo sve neophodne dozvole i priključene su na elektroenergetsku mrežu uz saglasnost nadležne Elektroprivrede. Planirano je investiranje u izgradnju preostalih osam solarnih elektrana dok će dinamika izgradnje ovisiti o mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu.
 • Juli 2016.
  Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
  Izgrađene su dvije solarne elektrane instalisane snage 150 kWh na lokalitetu Hodovo – općina Solac te su time stečeni uslovi za priključenje. Predani zahtjevi za priključak na elektroenergetsku mrežu nadležnoj Elektroprivredi.
  Firma Eco Energy kupila je zemljište za izgradnju dodatnih šest solarnih elektrana pojedinačne snage 150 kWh sa svim elaboratima, projektima i dozvolama za gradnju.
 • Maj 2014.
  Certifikat ISO 9001:2008 za proizvodnju električne energije
  Firmi ECO ENERGY doo Gračanica dodijenjen je certifikat kao potvrda da je Sistem Upravljanja Kvalitetom u organizaciji usklađen sa zahtjevima ISO 9001:2008 u opsegu aktivnosti proizvodnje električne energije.
 • Mart 2014.
  Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
  Projekat izgradnje Solarne fotonaponske elektrane u Hodovu (općina Stolac) upisan je u knjigu projekata u izgradnji OIEK (obnovljivi izvori energije i efikasne kogeneracije) kod Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
  Predstavnici firme Eco energy d.o.o. prisustvali su radionici na temu „Priprema projekata za učešće na Sarajevo Business Forumu 2014“ s ciljem što boljeg prezentiranja projekta izgradnje Solarne fotonaponske elektrane potencijalnim investitorima na forumu koji će se održati 14. i 15. maja 2014.godine pod pokroviteljstvom BBI Business Club-a.
 • Juni 2013.
  Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
  Kupovinom zemljišta na lokalitetu Hodovo u općini Stolac, firma Eco energy d.o.o. Gračanica je osigurala osnovne preduvjete za prikupljanje svih neophodnih dozvola za izgradnju Solarne fotonaposke elektrane.
 • Decembar 2012.
  Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
  Eco Energy d.o.o. je pokrenuo inicijativu za dobivanje zemljišta i odobrenja za izgradnju dvije solarne elektrane snage po 150KV u općini Stolac.

Korištenje obnovljivih izvora energije, angažovanje manjih finansijskih sredstava, kratak period gradnje, minimalni troškovi održavanja te očuvanje zdravog okoliša danas predstavljaju u razvijenim zemljama u svijetu razlog za izgradnju malih hidroelektrana i solarnih elektrana.

ECO ENERGY