Vaš partner za eco
električnu energiju.

Izgradnja malih hidroelektrana i
solarnih elektrana na prostoru
Bosne i Hercegovine.

___________

Eco Energy d.o.o.

Neiscrpna snaga sunca i vode omogućava proizvodnju ekološki čiste energije koja ujedno znači uštedu, neovisnost i čist okoliš.

Firma „Eco energy“ d.o.o. Gračanica formirana je 2005. godine čija je osnovna djelatnost proizvodnja električne energije, konsultanske i inženjerske usluge.
Sjedište firme je u Gračanici a za sada ima jednu izgrađenu malu hidroelektranu „Osanica 4“ u općini Goražde koja je priključena na elektroenergetsku mrežu.

Mala hidroelektrana „Osanica 4“ je po svojim karakteristikama najrentabilnija elektrana na Osanici za koju je firma „Eco energy“ dobila koncesiju za izgradnju i izradila projektnu dokumentaciju.

Sa zemljištem od oko 42.000 m2 koje je u vlasništvu naše firme i koje se nalazi u najosunčanijem dijelu Bosne i Hercegovine u Općini Stolac, posjedujemo potencijal da gradimo 12 solarnih elektrana pojedinačne instalisane snage 150 kWh od kojih su izgrađene i priključene prve četiri solarne elektrane na elektroenergetsku mrežu.

Eco Energy

Plan firme je da u narednom periodu nastavi izgradnju malih hidroelektrana i solarnih elektrana na prostoru Bosne i Hercegovine.

Solarne elektrane

Naš glavni cilj je da iskoristimo potencijal sunčeve energije u solarnim panelima. Solarna energija je siguran, čist i obnovljiv izvor energije, koja će bez sumnje igrati važnu ulogu u napajanju u budućnosti.

Hidroelektrana

Koristeći se tezom “Iskoristimo moć vode” mala hidroelektrana “Osanica 4” je po svojim karakteristikama najrentabilnija elektrana na rijeci Osanici za koju je firma “Eco Energy” dobila koncesiju za izgradnju.

Certifikat

ECO ENERGY d.o.o. Gračanica posjeduje certifikat
Sistem Upravljanja Kvalitetom ISO 9001:2008 u opsegu aktivnosti proizvodnje električne energije.

NOVOSTI

Pratite sva dešavanja oko izgradnje solarnih elektrana, malih hidroelektrana
i ostalih projekata firme Eco Energy d.o.o.

Korištenje obnovljivih izvora energije, angažovanje manjih finansijskih sredstava, kratak period gradnje, minimalni troškovi održavanja te očuvanje zdravog okoliša danas predstavljaju u razvijenim zemljama u svijetu razlog za izgradnju malih hidroelektrana i solarnih elektrana.

ECO ENERGY