Novosti

POSLJEDNJE NOVOSTI O NAŠIM SOLARNIM ELEKTRANAMA, HIDROELEKTRANAMA I OSTALIM PROJEKTIMA


JANUAR 2022.
4 nove solarne elektrane
Na distribucijsku mrežu Elektroprivrede Mostar priključene su 4 novoizgrađene solarne elektrane pojedinačne snage 150kWH. Puštanjem u rad novih elektrana iskorišten je dio kapaciteta za izgradnju, te sada raspolažemo sa potencijalom za izgradnju preostale 4 solarne elektrane na lokalitetu Hodovo, Općina Stolac. U narednom periodu planirana su dodatna ulaganja u proširenje već postojećih kapaciteta u sektoru obnovljivih izvora energije.

DECEMBAR 2021.
Certifikat zahvalnosti
Eco Energy je kao jedan od 10 najvećih stranih investitora u BiH za 2021. godinu, dobitnik priznanja na manifestaciji „Izbor najznačajnijeg investitora u BiH“ održanoj u Sarajevu koju je organizovala Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA). Ovom prilikom dodijeljen nam je certifikat zahvalnosti kao domaćoj kompaniji sa inostranim kapitalom i investitorom iz dijaspore, koja ulaže u BIH te doprinosi ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine i porastu ekonomskih indikatora po osnovu ovih ulaganja.

FEBRUAR 2021.
Izgradnja 4 nove solarne elektrane
U procesu su pripremni radovi i osposobljavanje terena za izgradnju 4 nove solarne elektrane snage 150kW na lokalitetu Hodovo, Općina Stolac.
Trenutno posjedujemo sve dozvole neophodne za početak gradnje solarnih elektrana, a sljedeće aktivnosti će odnositi se na poduzimanje konkretnih mjera za priključenje na elektroenergetsku mrežu nadležne Elektroprivrede.
Plan je da se realizacija projekta izvrši do juna mjeseca tekuće godine.

AUGUST 2019.
Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
Izgrađene su prve četiri solarne elektrane instalisane snage 150 kW za koje posjedujemo sve neophodne dozvole i priključene su na elektroenergetsku mrežu uz saglasnost nadležne Elektroprivrede. Planirano je investiranje u izgradnju preostalih osam solarnih elektrana dok će dinamika izgradnje ovisiti o mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu.

JULI 2016.
Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
Izgrađene su dvije solarne elektrane instalisane snage 150 kWh na lokalitetu Hodovo – općina Solac te su time stečeni uslovi za priključenje. Predani zahtjevi za priključak na elektroenergetsku mrežu nadležnoj Elektroprivredi.
Firma Eco Energy kupila je zemljište za izgradnju dodatnih šest solarnih elektrana pojedinačne snage 150 kWh sa svim elaboratima, projektima i dozvolama za gradnju.

MAJ 2014.
Certifikat ISO 9001:2008 za proizvodnju električne energije
Firmi ECO ENERGY doo Gračanica dodijenjen je certifikat kao potvrda da je Sistem Upravljanja Kvalitetom u organizaciji usklađen sa zahtjevima ISO 9001:2008 u opsegu aktivnosti proizvodnje električne energije.

MART 2014.
Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
Projekat izgradnje Solarne fotonaponske elektrane u Hodovu (općina Stolac) upisan je u knjigu projekata u izgradnji OIEK (obnovljivi izvori energije i efikasne kogeneracije) kod Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Predstavnici firme Eco energy d.o.o. prisustvali su radionici na temu „Priprema projekata za učešće na Sarajevo Business Forumu 2014“ s ciljem što boljeg prezentiranja projekta izgradnje Solarne fotonaponske elektrane potencijalnim investitorima na forumu koji će se održati 14. i 15. maja 2014.godine pod pokroviteljstvom BBI Business Club-a.

JUNI 2013.
Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
Kupovinom zemljišta na lokalitetu Hodovo u općini Stolac, firma Eco energy d.o.o. Gračanica je osigurala osnovne preduvjete za prikupljanje svih neophodnih dozvola za izgradnju Solarne fotonaposke elektrane.

DECEMBAR 2012.
Gradnja solarnih elektrana u općini Stolac
Eco Energy d.o.o. je pokrenuo inicijativu za dobivanje zemljišta i odobrenja za izgradnju dvije solarne elektrane snage po 150KV u općini Stolac.