Solarne elektrane

NEISCRPNA SNAGA SUNCA OMOGUĆAVA PROIZVODNJU EKOLOŠKI ČISTE ENERGIJE KOJA ZNAČI UŠTEDU, NEOVISNOST I ČIST OKOLIŠ.

Naš glavni cilj je da iskoristimo potencijal sunčeve energije u solarnim panelima. Solarna energija je siguran, čist i obnovljiv izvor energije, koja će bez sumnje igrati važnu ulogu u napajanju u budućnosti.

Osnovne karakteristike
Sa zemljištem površine od oko 42.000 m2 u vlasništvu firme Eco energy d.o.o., a koje se nalazi u najosunčanijem dijelu Bosne i Hercegovine u Općini Stolac na lokalitetu Hodovo, posjedujemo potencijal da gradimo 12 solarnih elektrana pojedinačne instalisane snage 150 kWh, od čega su izgrađene i priključene prve četiri solarne elektrane na elektroenergetsku mrežu. Plan društva je investiranje u izgradnju preostalih osam solarnih elektrana dok će dinamika izgradnje ovisiti o mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu.


NOVOSTI

Posljednje novosti o našim solarnim elektranama.
FEBRUAR 2021.
Izgradnja 4 nove solarne elektrane
 
U procesu su pripremni radovi i osposobljavanje terena za izgradnju 4 nove solarne elektrane snage 150kW na lokalitetu Hodovo, Općina Stolac.
Trenutno posjedujemo sve dozvole neophodne za početak gradnje solarnih elektrana, a sljedeće aktivnosti će odnositi se na poduzimanje konkretnih mjera za priključenje na elektroenergetsku mrežu nadležne Elektroprivrede.
Plan je da se realizacija projekta izvrši do juna mjeseca tekuće godine.
Preuzmite prezentaciju o solarnim elektranama Hodovo
PREZENTACIJA PDF